--
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa!

 

HÍREK

 

-2012.01.02.-

Minden kedves Tagunknak és leendő tagunknak, partnerünknek eredményekben gazdag, nyertes pályázatokban bővelkedő, boldog Új Esztendőt kívánunk!

 

22 ÚJ TAGGAL BŐVÜLT AZ EGYESÜLET!

-2011.12.19.-

A Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesület 2011. december 16-án tartotta évzáró közgyűlét Pacsán a Gyermekjóléti Központban. Az ünnepi hangulatban zajló ülésen az első napirendi pont keretében 22 új jelentkezőt vettek az egyesület tagjai közé, immár 59-re bővölt az egyesület tagjainak létszáma.
A második napirendben Salamon Anita tájékoztatta a tagokat a LEADER pályázatok elbírálásának jelenlegi helyzetéről és a pályázatok bírálati életútjáról.
Az ülés zárásaként Bóbics József elnök köszöntötte az egyesület tagjait Karácsony alkalmából és eredményes sikeres évet kívánva csekély kis ajándékkel lepte meg tagjainkat.

Az előadás anyaga Az tájékoztató anyaga ppt formátumban.

 

 

TAGGYŰLÉS!

-2011.12.09.-

A Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesület 2011. december 16-án (péntek) 17:00 órai kezdettel tartja következő ülését Pacsán a Gyermekjóléti Központ 1. emeleti tanácstermében, melyre ez úton tisztelettel meghívunk minden tagunkat és leendő tagunkat!

Napirend:
1. Új tagok felvétele az egyesületbe
2. Tájékoztató a LEADER pályázatok jelenlegi helyzetéről
3. Egyebek

Tájékoztatom tisztelt Tagjainkat, hogy a Zala Megyei Bíróság 2011. november 10-én kelt, Pk.60125/2011/2. számú végzésében, 2564. nyilvántartási szám alatt a Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egye-sületet bejegyezte!
Az Alapszabály 6.§ (6) pontja értelmében, amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen úgy a Megismételt Közgyűlést 2011. december 16-án 17:30 órári kezdettel tartjuk meg!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

MEGALAKULT A ZALAI TÉMAUTAK
VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET!

-2011.12.02.-

2011. október 27-én Pacsán, 38 fő részvételével megalakult a Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesület!
Az alakuló ülésen a jelenlévő alapítók egyhangúlag fogadták el az egyesület nevét, célkitűzéseit, alapító okiratát, illetve megválasztották a 12 tagú elnökséget, a Döntéshozó Testületet, és a Felügyelő Bizottságot is. Az egyesület elnökének Bóbics Józsefet, alelnököknek Mázsa Ferencet és Góra Balázst választották.
Az alakuló ülés elfogadta a Helyi Vidékfejlesztési startégiát is!
Az egyesület bejegyzése folyamatban van!

 

 

 

 

 

 

 

Egyesületi ülések

2011. október 27.
2011. december 16.