AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER JOGCÍMHEZ A ZALAI TÉMAUTAK NONPROFIT KFT LEADER HACS TERÜLETÉN KIÍRT PÁLYÁZATOK DOKUMENTUMAI

2011.08.08.

Ha probléma adódik a letöltéssel, kérem forduljanak a munkaszervezet dolgozóihoz!

 

A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM rendelete az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tol nyújtandó támogatások részletes feltételeirol.
 • A rendelet szövege

 • Pályázati felhívás

 • Célterület adatlapok (10 db)

 • PROJEKT ADATLAP

 • Átadás-átvételi jegyzőkönyv Projekt adatlap benyújtásához

   

  Célterületek(10 db):

   

  Tanuljunk együtt!
  Célterület azonosító: 1023749

  Kritériumok:
  1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során olyan partnerekkel épít ki kapcsolatot, amelyek a LEADER HACS tervezései területén jogosult településeken végzik a tevékenységüket. /Terület alapú megközelítés/
  2. A kedvezményezett a LEADER HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi igények alapján tervezi megvalósítani projektjét. /Alulról építkező megközelítés/
  3. A kedvezményezett a projekt megvalósításával javítja a térségben élők képzettségét, ezáltal a munkaerőpiaci lehetőségeik bővítését célozza meg. /Innováció/
  4. A projekt hozzájárul a településeken a gazdasági és társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából fontos társadalmi és gazdasági igényt elégít ki. /Integrált és ágazatközi fellépések/

  Célterület adatlap

  ÚTMUTATÓ AZ ELŐZETES IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

  ÚTMUTATÓ A KÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

  HELYSZÍN TULAJDONOSÁNAK BEFOGADÓ NYILATKOZATA

  ÚTMUTATÓ A REFERENCIA LISTA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

   

  Helyi termékek feldolgozása
  Célterület azonosító: 1023756

  Kritériumok:
  1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a helyi erőforrások, termékek, alapanyagok hasznosításának új módját kívánja kialakítani. /Innováció/
  2. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív szereplő, illetve azzá kíván válni a fejlesztés megvalósításával és a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igények (helyi termékfejlesztés) alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. /Alulról jövő kezdeményezések/
  3. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igényt elégít ki, mivel a helyi termékek támogatása a térség gazdasági fejlődéséhez és ismertségének növeléséhez elengedhetetlen /Integrált és ágazatközi megközelítés/
  4. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely helyi/térségi adottságokon alapul (helyi jellegzetes termékek) /Terület alapú megközelítés/

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  NYILATKOZAT LÁTOGATÁSI IDŐRŐL VAGY NYITVATARTÁSI IDŐRŐL/FUNKCIONÁLIS HASZNÁLHATÓSÁGRÓL

  NYILATKOZAT FOGLALKOZTATÁSRÓL

  PROJEKTET BEMUTATÓ DOKUMENTUM

   

  Helyi termékek piacra jutási lehetőségeinek bővítése
  Célterület azonosító: 1023763

  Kritériumok:
  1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új piacokat céloz meg, javítja helyi erőforrások kihasználtságát. /Innováció/
  2. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív szereplő, illetve azzá kíván válni a fejlesztés megvalósításával és a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igények (helyi termékfejlesztés) alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. /Alulról jövő kezdeményezések/
  3. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igényt elégít ki, mivel a helyi termékek támogatása a térség gazdasági fejlődéséhez és ismertségének növeléséhez elengedhetetlen /Integrált és ágazatközi megközelítés/
  4. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely helyi/térségi adottságokon alapul (helyi jellegzetes termékek) /Terület alapú megközelítés/

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  NYILATKOZAT FOGLALKOZTATÁSRÓL

  PROJEKTET BEMUTATÓ DOKUMENTUM

   

  Töltsük együtt szabadidőnket!
  Célterület azonosító: 1023824

  Kritériumok:
  1. A rendezvények erősítik a szférák közötti kapcsolatot, mivel lehetőséget teremtenek helyi vagy térségi vállalkozóknak, civil szervezeteknek a megjelenésre, tevékenységük népszerűsítésére, a szabadidő hasznos eltöltésére. /Köz- és magánszféra partnersége/
  2. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott társadalmi igényt elégít ki, rendezvények megtartásával erősítik a helyi identitástudatot és a helyi hagyományokat, adottságokat. /Integrált és ágazatközi fellépések/
  3. A rendezvények az együttműködő települések és a térség vonatkozásában közös hagyományokon, kulturális tradíciókon, helyi jellegzetességeken, attrakciókon alapulnak. /Terület alapú megközelítés/
  4. A kedvezményezett által megvalósítani kívánt rendezvénynek alapvető eleme a Zalai Témautak LEADER HACS területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés, közös megjelenés. /Hálózatépítés és együttműködés/

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  ÚTMUTATÓ A KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

  ÚTMUTATÓ A RENDEZVÉNYTERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

   

  Mutassuk be értékeinket!
  Célterület azonosító: 1026452

  Kritériumok:
  1. A kiadványok/szórólapok megjelentetésének alapvető feltétele a Zalai Témautak LEADER HACS található szervezetekkel történő együttműködés, előtérbe kerül a folyamat innováció, mivel a térség szereplői új együttműködési kapcsolatot alakítanak ki. /Hálózatépítés és együttműködés/
  2. A projekt hozzájárul a térség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, mivel növeli a Zalai Témautak LEADER HACS ismertségét, valamint a helyi lakosságnak vagy a térségbe érkezőknek hasznos információkat nyújt /Integrált és ágazatközi fellépés/
  3. A projekt hozzájárul a Zalai Témautak LEADER HACS területén található közös jellegzetességek, szervezetek és adottságok bemutathatóvá tételéhez /Terület alapú megközelítés/
  4. A kiadványok//szórólapok megjelentetése a kifelé való kommunikáció és az egységes térségi arculat kialakítása a Zalai Témautak LEADER HACS területén nagyon is újszerű kezdeményezés, így az összehangoltságot, együttműködést igényel a térségi partnerek részéről a projektben. /Innováció/

  Célterület adatlap

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  PROJEKTTERV

  NYILATKOZAT A PÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ SZERVEZET TAPASZTALATAIRÓL A SZÓRÓLAP/KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉNEK TERÜLETÉN

   

  Őrizzük a hagyományainkat!
  Célterület azonosító: 1023848

  Kritériumok:
  1. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez /Integrált és ágazatközi fellépés/
  2. A helyi hagyományok bemutathatóvá tétele érdekében elengedhetetlenek az újszerű kezdeményezések megvalósításai, amelyek elősegítik a kulturális és a közösségi emlékek megőrzését, bemutatását interaktív módon /Innováció/
  3. A projekt a Zalai Témautak LEADER HACS területére jellemző hagyományokra és jellegzetességekre épül /Terület alapú megközelítés/
  4. A projekt keretében a kedvezményezett a helyi vidékfejlesztési stratégiában megfogalmazott közösségi célok alapján kívánja megvalósítanin a fejlesztést /Alulról építkező megközelítés/

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  NYILATKOZAT LÁTOGATÁSI IDŐRŐL VAGY NYITVATARTÁSI IDŐRŐL/FUNKCIONÁLIS HASZNÁLHATÓSÁGRÓL

  NYILATKOZAT FOGLALKOZTATÁSRÓL

  PROJEKTETTERV

   

  Védjük meg értékeinket!
  Célterület azonosító: 1023978

  Kritériumok:
  1. A fejlesztés hozzájárul a LEADER HACS által lefedett településeken a társadalmi fejlődéshez és a helyi vidékfejlesztési stratégiában megfogalmazott közösségi célok megvalósításához. /Integrált és ágazatközi fellépések/
  2. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi szereplő, a helyi stratégiában meghatározott közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. /Alulról építkező megközelítés/
  3. A pályázó a beruházás megvalósítása során olyan új technológiai módszert vezet be az adott községben, amely eddig nem szolgálta a lakosság közbiztonságának érdekét /Innováció/
  4. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti települést vagy a helyi akciócsoport több települését tekintve olyan új szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt: a közbiztonság javítása forgalomlassító, figyelmeztető berendezések illetve mérőeszközök beépítésével. /Innováció/

  Célterület adatlap

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  NYILATKOZAT POLGÁRŐRSÉG MŰKÖDÉSÉRŐL

   

  Térségi rendezvények technikai hátterének biztosítása
  Célterület azonosító: 1023985

  Kritériumok:
  1. A mobil rendezvény eszközök beszerzése költséghatékonyságot jelent a térségnek, mivel a települési és térségi rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök térítésmentesen rendelkezésre állnak /Innováció/
  2. A projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi szervezetekkel történő együttműködés, akik a mobil eszközöket használni fogják /Hálózatépítés és együttműködés/
  3. A projekt helyi igényeken alapuló, új, térítésmentes szolgáltatást vezet be, mely a térség civil szervezeteit és önkormányzatait szolgálja, így erősödik a szférák közötti kapcsolat /Köz- és magánszféra partnersége/
  4. A projekt hozzájárul a térség társadalmi fejlődéséhez, mivel a rendezvények színvonalasabb megrendezése esetén a helyi identitástudat erősödik. /Integrált és ágazatközi fellépés/

  Célterület adatlap

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  MEGÁLLAPODÁS BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK TÁROLÁSÁHOZ

  NYILATKOZATOK

   

  Közösségi épületek belső felújítása
  Célterület azonosító: 1023992

  Kritériumok:
  1. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi szereplő, a helyi stratégiában meghatározott közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. (Alulról építkező megközelítés)
  2. A projekt a Zalai Témautak LEADER HACS területére jellemző hagyományok megőrzésére és közösségi programok megrendezésére szolgáló épületek jellegzetességeit veszi figyelembe a beruházás során (Területalapú megközelítés)
  3. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti települést vagy a helyi akciócsoport több települését tekintve új közösségi szolgáltatást vezet be, vagy hagyományos tevékenységet éleszt újjá, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt. (Innováció)
  4. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. (Integrált és ágazatközi fellépések)

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  NYILATKOZAT LÁTOGATÁSI IDŐRŐL VAGY NYITVATARTÁSI IDŐRŐL/FUNKCIONÁLIS HASZNÁLHATÓSÁGRÓL

  NYILATKOZAT FOGLALKOZTATÁSRÓL

  ÚTMUTATÓ A PROGRAMTERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

   

  Civil szervezetek fejlesztése
  Célterület azonosító: 1024061

  Kritériumok:
  1. A civil szervezetek működésének fenntarthatóvá tétele érdekében elengedhetetlenek az újszerű kezdeményezések megvalósításai, amelyek elősegítik a közösségi értékek megőrzését és fejlesztését. /Innováció/
  2. A kedvezményezett civil szervezet a Zalai Témautak LEADER HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi szereplő, és a projekt megvalósításával erősíti a közösségi szerepvállalását. /Alulról jövő megközelítés/
  3. A projekt eredményeként a civil szervezet hatékonyabban tudja tevékenységét ellátni, jobban tudja a közösségi célokat szolgálni, ezáltal a települések fejlődésében erősebb szerepet tölt be. /Integrált és ágazatközi fellépések/
  4. A projekt a Zalai Témautak LEADER HACS területére jellemző hagyományokra és jellegzetességekre épül /Területalapú megközelítés/

  Célterület adatlap

  Célterület adatlap

  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

  ÚTMUTATÓ A CIVIL SZERVEZETEK BEMUTATÁSÁT SZOLGÁLÓ DOKUMENTUM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

  NYILATKOZAT ESZKÖZÖK SZABAD HASZNÁLATÁRÓL