Zalai Témautak helyi Közösség

A Zalai Témautak Helyi Közösség 2008. tavaszán alakult meg a zalaegerszegi és a pacsai kistérség 31 településéből. Az akciócsoport 20446 főt foglal magába.
A Tervezést Koordináló Csoport 2008. május 13-án kezdte meg a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozását, melyre 120 nap állt rendelkezésre.

A Tervezést Koordináló Csoport a beérkező helyi igényeket maximálisan figyelembe véve dolgozta ki a stratégiát, mely során a Csoport 5 prioritást és 25 intézkedést hozott létre. Prioritásaink a mikrovállalkozások fejlesztése, a falufejlesztés, a helyi turisztikai kínálat fejlesztése, a fenntartható fejlődés és a helyi identitás-és kapacitásfejlesztés témakörök köré csoportosíthatók. 

Helyi Közösségünk területén 11 hátrányos helyzetű település található, mely községek felzárkóztatására nagy hangsúlyt fektetettünk a tervezés során.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát a Csoport 2008. augusztusára elkészítette, melyet az akciócsoport egyhangúan elfogadott.
A Zalai Témautak Helyi Közösség augusztus 14-én megalakította a Zalai Témautak Szolgáltató és Nonprofit Kft.-ét, melynek bejegyzése jelenleg is folyamatban van. A Kft. ügyvezetője Góra Balázs, a döntéshozó testület 11 tagú.

2008. szeptember 26-án került megrendezésre Budapesten a Magyar Vidék Napja, amelyen átadták a Leader címeket, illetve a különböző akciócsoportok bemutatkozhattak.

Az ÚMVP III. tengely pályázati lehetőségei 2008. október 18-án meghirdetésre kerültek.

A IV. tengely pályázatai várhatóan 2009. tavaszán kerülnek kiírásra. A Zalai Témautak Helyi Közösség számára összesen közel 1 milliárd forint állt rendelkezésre a tervezés folyamán.